Допоможіть продовжити речення: 1. інформація про будову білка закодовано у вигляді послідовності __________ на молекулі _________. 2. Процес синтезу молекули іРНК ма ДНК- матриці називається __________. 3.Реакція матричного синтезу відбувається за принципом __________________. 4. Молекула іРНК з ядра надходить у __________ клітини до рибосом. 5. Процес синтезу поліпептидного ланцюга на рибосомах називається ___________. 6 При цьому послідовність нуклеодів на іРНК переводиться в послідовність _______________________ молекули білка. 7 Процес біосинтезу білка забезпечується_______________________, які є каталізаторами біологічних процесів.

1

Ответы и объяснения

2014-02-10T17:51:02+00:00
Інформацію про будову білка закодовано у вигляді послідовності нуклеотидів на молекулі ДНК. Процес синтезу молекули іРНК на ДНК-матриці називаєтьсятранскрипцією. Реакція матричного синтезу відбувається за принципомкомплементарності. Молекула іРНК з ядра надходить у цитоплазму клітини до рибосом. Процес синтезу поліпептидного ланцюга на рибосомах називаєтьсясинтезом білків. При цьому послідовність нуклеотидів на іРНК переводиться в послідовність амінокслот молекули білка. Процес біосинтезу білка забезпечуєтьсяферментами, які є каталізаторами біологічних процесів.