2 м 30 см=..... см 2 км 30 м......= м 2 ч 30 мин =....... мин 4 дм 15 мм =...... мм 4 т 15 кг =...... кг 4 мин 15 с =..... с

1
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален

Ответы и объяснения

2014-02-10T11:26:14+00:00
2м 30см=230см 2км 30м=2030м 2ч 30мин=150мин 4дм 15мм=415мм 4т 15кг=4015кг 4мин 15с=255с