Складіть тези за темою:"побут українського народу наприкінці 18 ст- 19 ст"

1

Ответы и объяснения

2014-02-09T15:44:33+04:00
1)  ідеї Просвітительства та Великої французької революції
2)
відтворення національної історії
3)
«Записки про Малоросію, її жителів та виробництва» (1798), в якій містяться короткий огляд географії та етнографії України
4)
Перші спроби синтезованого викладу історії України
5)
Історії Галичини присвятив свої праці відомий учасник «Руської трійці» Яків Головацький (1814—1888)
6)
історичний трактат невідомого автора «Історії Русів»
7)
Одним з перших до фольклорних джерел української культури прилучився князь Микола Цертелєв (1790—1869)
8)
української етнографії виконав Михайло Максимович (1804—1873) — видатний український вчений-природознавець, історик, фольклорист, письменник. 
9)
М. Максимович — автор однієї з перших у Росії «Истории древней русской словесности» (1839).
10)
окремі представники української інтелігенції розгорнули діяльність, спрямовану на перетворення місцевої (тобто розмовної) мови простих людей на головний засіб самовираження всіх українців.
11)
посилення уваги до рідної мови
12)
зіставлення її з іншими слов'янськими сприяли її піднесенню, спростували усталений ще в середині XVIII ст
13)
погляд на українську мову як на діалект російської, не придатний для літературної обробки
14)
поява в 1818 р. «Граматики малороссийского наречия», яку написав Олексій Павловський