Հավասարակողմ եռանկյան մակերեսը 24 է: Հաշվել եռանկյան մակերեսը, որի գագաթներն
են տրված եռանկյան կենտրոնը և երկու կողմերի միջնակետերը:

1

Ответы и объяснения

2014-02-09T12:02:45+04:00