Синтаксистік талдау.

1 Қазақ халқы уақыттың басым көпшілігін ат үстінде өткізгендіктен, ердің жасалу түрлеріне көп мән берген.

2

3

4 Ерді қайың ағаштан жасап, тұзды суға қайнатып, иленген түйе терісімен қаптайды.

1

Ответы и объяснения

  • zh96
  • светило науки
2014-02-08T14:51:28+00:00
Қазақ халқы уақыттың басым көпшілігін ат үстінде өткізгендіктен, ердің жасалу түрлеріне көп мән берген.

Қазақ халқы - бастауыш
уақыттың  - анықтауыш
басым көпшілігін- толықтауыш 
ат үстінде - пысықтауыш
өткізгендіктен-баяндауыш,
ердің - анықтауыш
жасалу түрлеріне - толықтауыш
көп - пысықтауыш
мән берген - баяндауыш.


 Ерді қайың ағаштан жасап, тұзды суға қайнатып, иленген түйе терісімен қаптайды.
 Ерді - толықтауыш
қайың - анықтауыш 
ағаштан - толықтауыш
жасап - баяндауыш,
тұзды - анықтауыш
суға - толықтауыш
қайнатып - баяндауыш,
иленген - анықтауыш
түйе терісімен - толықтауыш
қаптайды-баяндауыш.