Напишіть план до тексту , до завтра буд
Напишіть план до тексту , до завтра будь-ласка ...
Вміння переконувати.
Під час дискусії необхідно уміти швидко визначити головні проблеми й зосередити зусилля на їх розв'язанні.
Досвід
показує, що в дискусії слід керуватися правилом: «Поступись опонентові
усім, чим можна поступитися, і не стверджуй нічого такого, чого не можеш
довести».


Якщо ви хочете переконати слухачів у правильності того, що
говорите, то не досить буде сказати «це так і ось так». Не думайте, що
люди повірять вам лише тому, що ви їм про це говорите. Щоб їх
переконати, требам неодмінно викласти докази у формі фактів або
свідчень.


Одним із видів доказу є посилання на авторитет. Адже більшість
знань нам опосередковано передали люди, які були або є фахівцями у тій
чи іншій галузі.
Щоб доказ був переконливим, необхідно назвати ім'я
та прізвище авторитетної людини, на яку посилаєтесь. Замало сказати:
«Багато визначних учених вважають, що...»


Щоб вплинути на аудиторію, промовець повинен бути впевнений у
своїх силах, уміти завоювати повагу слухачів своїм виступом. Його мова
має свідчити про те, що він досконало знає предмет і добре підготувався
до виступу. Початок виступу має вирішальне значення для створення у
слухачів приємного враження. Жести і міміка повинні бути невимушеними, а
темп мовлення ні монотонним, ні надто швидким.


Запальна дискусія закінчилася. Ваші аргументи перемогли,
більшість учасників дискусії з вами погодились. Аргументи іншої сторони
були відкинуті. Поставте себе на місце опонента. Подбайте про те, щоб
ваш супротивник після дискусії не залишався самотнім, щоб він не
відчував озлобленості і гіркоти поразки.


Запам'ятайте, що там, де один тріумфує, у другого виникає
неприємне відчуття програної справи. Натомість там, де ніхто не
поводиться як переможець, ніхто не відчуває себе переможеним. (За І.
Томаном.)


1

Ответы и объяснения

2014-02-08T14:07:13+04:00
1.Визначити головни проблеми.
2.Правельно донести до аудитории свои переконання.
3.Вминня переконувати людей у своий правельности.
4.Видчуття писля триумфу.