Суміш, яка скаладається з 1,48 г кальцій гідроксиду і 3г амоній сульфату, нагріли до припинення реакції. Який об`эм амоніаку утворився (н.у.)?

1

Ответы и объяснения

2014-02-07T20:38:48+00:00
Ca(OH)2 + (NH4)2SO4 === CaSO4 + 2 NH3 + 2 H2O
Теоретично: ню (Ca(OH)2 )/ню ((NH4)2SO4)= 1/1
Практично:ню (Ca(OH)2 )/ню ((NH4)2SO4) = 0,02/0,02 = 1/1
ню (Ca(OH)2 ) = 1,48/74 = 0,02
ню ((NH4)2SO4) = 3/132 = 0,02
Отже,речовини взто в достатній кількості,розрахунок проводимо за Ca(OH)2 :
V (NH3) = 1,48 х 2 х 22,4/74 = 0,896=0,9л