При взаємодії амоніаку об’ємом 10,64 л (н. у.) з киснем у присутності каталізатора було одержано нітроген(ІІ) оксид масою 11,4 г. Обчисліть масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого (у відсотках).

1

Ответы и объяснения

2014-02-08T00:55:45+04:00
4 NH3 +5 O2 --- 4 NO + 6 H2O
m практ  (NO) = 11,4г
m теор (NO) = 10,64 x 4 x 30 / 4x 22,4 = 14,25г
масова частка виходу (ета)=m практ/  m теор х 100% = 11,4/14,25 х 100% = 80 %