Докажите тождества!! (a-b)*(a+b)*(a в квадрате+b в квадрате) = а в 4 степени-b в 4 степени

1