Помогите составить сочинение на тему моё хобби на казахском языке

1
Сейчас?
Меним суйiктi хоббиiм сурет салу. Мен сурет салганды катты унатамын. Бiздiн отбасыда акем суреттi жаксы салады. Менде акем сиякты суретке шебермiн. Бос уакытымда сурет салумен айналысамын. Суреттi кез келген адам сала бермейдi. Оны да дурыс сала бiлу керек. Мысалы сурет салмас бурын бiзге бiр парак кагаз, карандаш, оширгиш, уш ашкыш жане де сызгыш керек. Мен оскенде суретшi болганда армандаймын!

Ответы и объяснения

2014-02-06T13:18:09+00:00