У двох посудинах однакового обэму знаходяться різні гази при однаковій температурі, у першій посудині - водень, у другій - кисень. Чому дорівнює відношення числа молекул Гідрогену до числа молекул Оксигену, якщо тиски газів однакові?А) 1Б) 16В) 1/16Г) Відношення мщже мати різні значення.Д) Серед відповідій правилної немає.

1

Ответы и объяснения

  • Участник Знаний
2012-03-15T09:54:54+00:00

зараз вивчай російський  -хочу вирішити --не можу перевести мову