Изобразить на луче с началом в точке А отрезок AВ= 6 см и точки С.D.и Е так что бы АС равен 3/4 от АВ и CD равен 3/2 от CB DE равен 4/1от СD

1

Ответы и объяснения

2014-02-06T00:04:08+04:00