Книжок,сторінках,подружкою,випадок,замком,вимову,середина,читання,новиною правильний наголос.

1

Ответы и объяснения

2014-02-05T14:57:05+00:00
КнижОк сторінкАх подрУжкою вИпадок,замКОм вимОву сЕредина чИтання новинОю