Помогите по казахскому языку рассказ на тему Коптэк жалгау минимум 5-6 предложений
, извените казахской раскладки нет

1

Ответы и объяснения

2014-02-08T23:17:08+04:00
Кузде балалар мектепке барады. Адамдар жылы киiне бастайды. Кустар жылы жакка ушып кетедi. Кузде коконiстер жэне жемiстер оседi. Жапырактар сырганайды.