Ответы и объяснения

2014-02-03T19:55:42+04:00
Ауыспалы өткен шақ — іс-әрекеттің бірнеше дүркін болып өткенін білдіреді. Есімшенің “- атын, -етін”, “-йтін” формалары арқылы жасалады. Мысалы, “тыңдайтынбыз”, “көретінсіңдер”. Келер шақ іс-әрекеттің сөйлеп тұрған сәттен кейін болатынын білдіретін етістіктің бір шағы
На русском нельзя?
Прошедшее время, претерит (лат. praeteritum) — одна из модальностей грамматической категории времени, форма финитного глагола, используемая для описания ситуации, имевшей место до момента речи или до момента, описываемого в речи.В ряде языков глаголы могут иметь несколько разных прошедших времён. Часто данная категория бывает представлена повествовательным (нарративным, иначе — претерит) и неповествовательным (актуальным) прошедшим временем
Спасибо
  • k2016
  • середнячок
2014-02-03T20:16:06+04:00
Ауыспалы өткен шақ сөйлеп тұрған уақытқа дейін дағдылы болып тұрған іс-қимылды білдіреді.Жасалу жолы: -атын,-етін,-йтын,-йтін.Например: Мен баратынмын,Олар ойнайтын.