1. Мінула поўнач,заспяваў певень.
2. Дзень быў нейкі хмарны, хвалі біліся аб бераг.
3. З вокан і ад сцен ляцелі камяні рознай веліцыні; ніхто туды і наблізіцца не адважваўся.
4.Рана загоіцца,злое слова ніколі.
5.На ўсходзе бляск агністы літым золатам дрыжыць; слуп высокі, прамяністы роўным полымем гарыць.
6. Засвяціла сонейка, усё пасвятлела.
7. На пагорках пасвіліся чароды, аратыя працавалі ў полі.

Ответы и объяснения

2014-01-30T21:22:58+04:00
1.Шчабяталі пад страхой ластаўкі, гулі пчолы за сцяной.
2.
Мінулася поле, пачаўся рэдкі лясок.
3.
А тут і спаткала абодвух ваяк вялікая ростань на некалькі год: у горад вілася дарога мая, у вёску імкнулася сцежка яго.
4.
Не хочаш з маладосці працаваць - будзешь на старасці з торбаю скакаць.
5.
Паміраць збірайся - жыта сей.
1. Мінула поўнач,заспяваў певень.
2. Дзень быў нейкі хмарны, хвалі біліся аб бераг.
3. З вокан і ад сцен ляцелі камяні рознай веліцыні; ніхто туды і наблізіцца не адважваўся.
4.Рана загоіцца,злое слова ніколі.
5.На ўсходзе бляск агністы літым золатам дрыжыць; слуп высокі, прамяністы роўным полымем гарыць.
6. Засвяціла сонейка, усё пасвятлела.
7. На пагорках пасвіліся чароды, аратыя працавалі ў полі.