По проводнику за промежуток времени 30 мин проходит заряд 1800Кл.

Определите силу тока в проводнике.

Сроочно!!!

1

Ответы и объяснения

  • Участник Знаний
2014-01-29T13:54:50+04:00
Дано  Q=1800 кл     t=30мин      I - ?
Ила тока
I = Q/t=1800/30*60=1 A