2-0е задание Баллы добавляю!!!!Прошу пожалуйста!!!Зарание Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!∞1 вариант

1
Комментарий удален
1 вариант
Побыстреее пожаааааааааааааааалллллллллллуууууууууууййййййййййййсссссссссссссстттттттттттттттттттааааааааааааааааааа

Ответы и объяснения

2014-01-29T13:56:58+04:00
1 вариант
Рисуешь луч. На нем ставишьА. От А до С 3,75см, от С до В -2,25 см, от В до Д 0,25 см, от Д до Е 9 см.
Решение 
АВ=6  АС=5/8 АВ= 6/8*5=3,75-точкаС СВ=6-АС=6-3,75=2,25
СД=4/3СД  СД=2,25/3*4=3 см  - точка Д
ДЕ=3 от СД    ДЕ=3*3=9 и ставим точкуЕ

Вариант 2
Также луч и точка А. От А до С 4,5 см, От С до Д 1,95 см,от Д до Е 7,8 см.Точка В стоит от А 6 см между С и Д.
 решение АС=6/4*3=4,5 см
СВ=6-4,5=1,5 см
СД=1,5/2*3=1,95 см
ДЕ=4*1,95=7,8 см.