Помогите плиззз))))Задание:Запишіть фонетичною транскрипціею такі слова:Сережки, швидко, легко, молотьба, дивуєшся, віднімається. Заранее всем спасибо)

1

Ответы и объяснения

2014-01-28T20:10:24+04:00
[ с е р е ж к и], [ш в и д к о], [л е г к о], [м о л о т' б а], [д и в у є ш с а], [в і д н і м а й е т' с а]