Қала тұрған жерді ежелден қазақ ұлтын құраған тайпалар мекен еткен .Іле Алатауының етегіндегі Алмату қаласы туралы алғашқы жазба деректер Рашид ад Диннің шығармаларында кездеседі. Шығыс ғұламасы Бабур (Бабыр) өзінің кітабында Шыңғыс хан шапқыншылығвнан қираған Алмалық, Алмату қалалары туралы жазады .Мухаммед Хайдар Дулати және Шараф ад Дин Йезиди өз шығармаларында Алматуды атап кеткен .Археологиялық зерттеулер қазіргі Алматының орнында ертеректе сақтар, кейінірек үйсін тайпалары өмір кешкен Алмату қаласы болғандығын дәлелден отыр .Бұл қаланың қираған құрылыстарын 1251-59 жылдары француз королі 9 Людвигтің елшісі және Қытай саяхатшысы Чжан Дә өз көздерімен көргендерін жазған.

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2014-01-29T14:05:02+04:00
На земле где стоял город издавна  было местом где зародилась племена казахской нации.  Про  город  Алматы у подножия гор Илийского Алатау впервые были письменные сведения ,они встречаются  у Рашида ад Дина в его произведениях.Зноток Востоковедения Бабур в своей книге описал разрушенные  города Алмалык,Алматы после нападения Чингизхана.
Мухаммед Хайдар Дулати и Шараф ад Дин Йезиди в своих произведениях упамянули Алматы. По архелог. ислед.  на месте  нынешней Алматы жили саки   а позже племена Уйсін И все это потверждает, что был город Алматы.
Про этот  город разрушеным строительством в 1251-59 годы упоминают послы  франц .король Людвиг 9 и Китайский путешественник Чжан Да который писал, что видел своими глазами.