Що таке мулекула ???????????????????????????????????????Що таке хімія?????????????????????????Що таке фермент?????????????????????Що таке чинбар?????????????????????????Що таке технологія????????????????????Що таке модифікація ????????????????????????????????????????????????????Що таке еталон??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2

Ответы и объяснения

2014-01-27T22:33:23+04:00
Молекула- это электрически нейтральная частица, образованная из двух или более связанных ковалентными связи атомов.
2014-01-27T22:40:32+04:00
Химия - це одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.
Молекула - це частинка простої або складної речовини, що має її основні хімічні властивості, які визначаються її складом та будовою.
Ферменти - це органічні каталізатори білкової або РНК природи, які утворюються в живих організмах, здатних прискорювати перебіг хімічних реакцій в організмі.
Чинбар - це людина, що займаеться давньоукраинским ремеслом, обробкою шкир тварин.
Технология - це розв'язання задач людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Модификация - преобразование, усовершенствование, видоизменение чего-либо с приобретением новых свойств.
Еталон - це  засіб вимірювальної техніки, що забезпечує відтворення та (або) зберігання одиниці фізичної величини та передавання її розміру відповідним засобам вимірювальної техніки, що стоять нижче за повірочною схемою, офіційно затверджений як еталон.