Продукти яких реакцій забарвлюють червоний лакмус у синій колір: а) N2O5 + Н2О=; б) SO2 + H2O=; в) ВаО + Н2О=; г) Na2O + H2O=? Поясніть чому. Напишіть рівняння відповідних реакцій.

1

Ответы и объяснения

2014-01-27T08:48:44+00:00
Лакмус в щелочи становится синим 
щелочь образуется в уравнениях в и г