я только 20 зделал из 50
ну
Не мешай пишу
ок
спс

Ответы и объяснения

2014-01-26T13:41:02+00:00
Атау кім ?не? теледидар,қоян,ана,кілем,қалам,сандық,терек
Ілік кімнің ненің ?теледидардың,қоянның,ананың,кілемнің,қаламның,сандықтың,теректің
Барыс кімге неге?теледидарға,қоянға,анаға,кілемге,қаламға,сандыққа,терекке
Табыс кімді нені? теледидарды,қоянды,ананы,кілемді,қаламды,сандықты,теректі
жатыс кімде неде? теледидарда,қоянда,анада,кілемде,қаламда,сандықта,теректе
Шығыс кімнен неден? теледидардан,қояннан,анадан,кілемнен,қаламнан,сандықтан,теректен
Көмектес кіммен немен? Телидидармен,қоянмен,анамен,кілеммен,қаламмен,сандықпен,терекпен