Составьте предложения:
1) comic/ like/ you/ Do/ books/ reading/ ?
2) TV/ sometimes/ the/ ivening/ watch/ in/ I/ .
3) can not/ my/ I/ book/ find .

2

Ответы и объяснения

2014-01-26T16:50:41+04:00
1) Do you like comic books readinf.
2) Sometimes i watch TV in the evening.
3) I can not find my book.
2014-01-26T17:29:17+04:00
1)Do you like reading comic books?
2) Sometimes I watch TV in the evening.
3)I  can not find my book.