ПЕРЕВИДИТЕ
Қазақ елінің мемлекеттілігінің белгісі-ежелден елді бір жерден басқаратын бас қалалары мен орталықтаратының болуында. Бұл қалалардың саяси-экономикалық, эсери-шаруашылық, сауда, ең бастысы, ел басқакуда маңызы зор. Қазақ халқын осылай бір орталықтан басқару мындаған жылдар бойы жүргізілді.Қазақ жеріндегі ең алғашқы мемлекет, көне түріктер қағандығының ту көтерген жері-Алтай, Түрік, Түргеш және Қарлұқ қағандығының астанасы Суябтың іргетасы V ғасырда қаланған. Кейін Баласағұн Орталық Азиядағы ірі қалалар қатарына жатқан.

1

Ответы и объяснения

2014-01-26T15:08:17+04:00
Символ государственности казахского государства, в том что управление идет главными городами и центрами с древности. эти города своим управлением, политически-экономическим,хозяйственной торговлей очень важны. Управление казахским народом,вот так, с одного центра руководствовалось тысячелетиями. Первое государства на казахской земле, земля,где, где основывалась каганство древних тюрков- Алтай,Тюрки, тургеши и столица Карлуков Суяб основывалась в 5 веке. Позже Баласагун вошел в ряд один из крупных городов в Средней Азии.