Pomogite pojaluista srochno nado! algebra za 7 klass.

sokratite drobi:

1)3a^2 – 6ab + 3b^2/6a^2-6b^2

2)2a^3-2b^3/5a^2-5b^2

3)a^3-b^3/a^4-b^4

4)2a+4/a^3+8

5)3n^2-3m^2/6m^3+6n^3

6)x^6-x^8/x^4-x^2

Zaranee vsem ogromnoe spasibo)

1

Ответы и объяснения

2012-03-04T17:03:26+00:00

1) 74ab^3-36a^2b^2+3b^2-12a^3b+6a^4/2a^2-12b^2

2)8b^3-2a^3/25b^2-5a^2

3)b^2+ab+a^2/b^3+ab^2 +a^2b+a^3

4) 2a+4/a^3+8

5) n^2-3m^2/2n^3+74m^3

6)-x^4