Транслітеруйте латинськими буквами, використовуючи знання грецьких терміноелементів:

дипрофілін(ум), оксид(ум), синантрин(ум), фенобарбітал(юм), тіопентал(юм), етимідин(ум), ґліцириза, фенол(юм), гіпоґліке-мік(ус), диспепсія, гідроліз(ис), циклопропан(ум), гемодез(ум),

1

Ответы и объяснения

2014-01-24T00:20:55+04:00
Вроде так:
Diprofilin(um), oxid, sinantrin, fenobarbital, tiopental (jum), etimidin(um) glitzirisa, fenol, gipoglike-mic(us), dispersia, gidrolis, tziclopropan, gemodes.