Ответы и объяснения

2014-01-23T21:31:42+04:00
Жалкы есим - заттардын ишиндеги бир туринин озини гана койылган аты жалкы есим.
1) елди мекен аттары
2)  жер-су аттары
3) газет-журнал, шыгарма атаулары
4) адам аты, теги, лакап аты

А жалпы - это нарицательные имена. Остальные. 
Мысалы: мысык, жун, калам