Добираючи з довiдки прикметники, що найбiльше вiдповiдають змiсту. 1.Сергiйко - ... товариш. 2. Собака - ... друг людини. 3. Посуха - ... ворог урожаю. 4. У днi вiйни ... ворог спустошував нашi мiста i села. 5. Троянди мають ... запах.

СЛОВА ДЛЯ ДОВIДКИ: вiрний, надiйний, щирий; жорстокий, злий, лютий, сердитий, запеклий; пахучий, гарний, приємний.

2

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-03-04T10:35:49+00:00

1.Сергійко-Приємний товариш
2.Собака-вірний друг людини
3.Посуха-злий ворог урожаю
4.У дні війни-злий ворог спустошував наші міста і села
5.Троянди мають-приємний запах. 

2012-03-04T11:20:01+00:00

1.Сергійко-Приємний товариш 2.Собака-вірний друг людини 3.Посуха-злий ворог урожаю