Фонетичний розбір слов : спинний, балконний, кінний, осінній, ранній, щоденник, письменник, підвіконний, віконниця,

1

Ответы и объяснения

  • Участник Знаний
2012-03-01T20:25:16+04:00

спинний [спин:ий] 7б 6зв

балконний [балкон:ий] 9б 8зв

кінний [кін:ий] 6б 5зв

осінній [осін':ій] 7б 6зв

ранній [ран':ій] 6б 5зв

щоденник [щоден:ик] 8б 7зв

письменник [пис'мен:ик] 10б 8зв

підвіконний [п'ідв'ікон:ий] 11б 10 зв

віконниця [в'ікон:иц'а] 9б 8зв