Ответы и объяснения

2014-01-19T16:46:21+00:00
Аныктауыш сойлемде сын,тус,колем,молшер,сапа белгилерин билдиреди.Кандай?Кай?Кимнин?Ненин?Канша?Кайдагы? деген сурактарга жауап береди.