Помоооги
мне ето на завтра тоже надо помогите люди

Ответы и объяснения

2014-01-18T17:52:15+04:00
Кажуть , що кожна дитина талановита . Чому ж тоді в історії України немає нікого подібного природознавець Вернадському або кардіохірургу Миколі Амосову , співаку - філософу Борису Гмирі або художниці від народу Катерині Білокур ? Чому ніхто не досяг генія Тараса Шевченка ? Зрозуміти природу людини , перевтілення дитячого яскравого світу в сірий , буденний і нецікавий змогла поетеса Ліна Костенко. Вона зберегла у своєму серці незаплямовану душу дитини , що й допомогло Ліні Костенко стати талановитою особистістю . Дівчинка Анна з її вірша « Кольорові миші » дуже схожа на саму поетесу , яка дарує чарівний яскравий світ своїм читачам . Чому ж десятирічна « підсудна Анна стала перед судом» ? Чим вона завинила перед сусідом і всім світом ?

Поетеса подає у вірші « претензії» сусіда до дівчинки , які стосуються виховання його дітей : «Вони були нормальні і здорові , а ця чаклунка збила їх з пантелику , і Вночі їм сняться миші кольорові . Від тих мишей немає нам життя ». Сусід дівчинки не розуміє , що в звичайному осінньому листі можна бачити щось інше , ніж саму листя ! У цьому і полягає вся « моральна школа » дівчинки ! Ліна Костенко в образі « сірого сусіда» , який хоче бачити все за стандартом , показує обмежених людей , які живуть лише матеріальними інтересами , не бачать красу навколишнього світу. Таких можна назвати моральними дальтоніками .

Ця алегорія проходить через весь текст вірша. Сама поетеса неодноразово зустрічалася з подібними « сірим і сусідами » « від літератури » , тому досить тривалий час вірші Л. Костенко не потрапляли в друк: «сірі сусіди » виявилися не тільки « сірими » , а ще й агресивними. Крім філософського сюжету вірша вражає мову поетеси : яскравий, соковитий . Поетеса розділяє світ на кольоровий , який асоціюється з неповторністю , з яскравими особливостями , як дівчинка Анна , і сірий і чорний , який несе в собі обмеженість , агресію , зло. І хоча «суддя у суддівській чорній мантії » виносить вирок всьому кольоровому світу , Ліна Костенко закликає читача до оптимізму :

І раптом нявкнув кольоровий кіт.

    
* Залив чорнилом вирок на папері.

Поспішаємо жити , стаємо дорослими , мої однокласники ! Але давайте не втратимо кольорового світу дитинства!

Говорят, что каждый ребенок талантлив. Почему же тогда в истории Украины нет никого подобному природоведу Вернадскому или кардиохирургу Николаю Амосову, певцу-философу Борису Гмыре или художнице от народа Екатерине Белокур? Почему никто не достиг гения Тараса Шевченко? Понять природу человека, перевоплощение детского яркого мира в серый, будничный и неинтересный смогла поэтесса Лина Костенко. Она сохранила в своем сердце незапятнанную душу ребенка, что и помогло Лине Костенко стать талантливой л
личностью. Девочка Анна из ее стихотворения «Цветные мыши» очень похожа на саму поэтессу, которая дарит волшебный яркий мир своим читателям. Почему же десятилетняя «подсудимая Анна стала перед судом»? Чем она провинилась перед соседом и всем миром?
Поэтесса подает в стихотворении «претензии» соседа к девочке, которые касаются воспитания его детей: «Они были нормальные и здоровые, а эта колдунья сбила их с толку, и Ночью им снятся мыши цветные. От тех мышей нет нам жизни». Сосед девочки не понимает, что в обычном осеннем листе можно видеть что-то другое, чем саму листву! В этом и заключается вся