Задайте формулою лінійну функцію графік якой паралельний прямій y=4x-12 та перетинається з графіком функцій у=х-5 уточці, яка лежить на осі ординат

1

Ответы и объяснения

2012-02-27T19:35:46+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

графік лінійної функції задається формулою y=kx+b

 

для паралельних прямих k1=k2

k=4

 

якщо точка лежить на осі ординат, то її абсциса дорівнює 0

y=x-5

x=0

y=-5

координати точкичерез яку проходить графік шуканої прямої

(0;-5)

 

y=kx+b

y=4x+b

-5=4*0+b

b=-5

y=4x-5