Разложите на множители выражения (b-4)в квадрате-(a+3)в квадрате

2

Ответы и объяснения

2014-01-16T21:25:14+04:00
B в квадрате -2 умножить на b умножить на 2 +4 b =bв квадрате -4 b +16
a в квадрате +6а +9

Не правильно,есть4ответа:А)(b-a-7)(b-a+1) B)(b-a-7)(b+a-1) C)(b+a-7)(b-a+1) D(b-a+7)(b-a-1)
2014-01-16T21:26:29+04:00
1)b^2-8b+16
2)a^2+6a+9

у меня не правильно
Не правильно,есть4ответа:А)(b-a-7)(b-a+1) B)(b-a-7)(b+a-1) C)(b+a-7)(b-a+1) D(b-a+7)(b-a-1)
сейчас решу