Ответы и объяснения

2014-01-16T18:11:27+04:00
ЗАвжди- завждИ
веснЯний - веснянИй
бАйдуже - байдУже
алфАвіт - алфавІт
договІр - дОговір
феномЕн - фенОмен
закремА - зОкрема
менЕ - біля мЕне
тебЕ - у тЕбе