При разложении 300г карбоната магния образовалось 150 г оксида магния. определите выход продукта

1

Ответы и объяснения

  • Участник Знаний
2014-01-16T13:26:18+00:00
300:84=3.6моль карбоната магния=оксиду магния
MgCO3=MgO+CO2
1--------------1
m=M(MgO)*n=40*3.6=144г
х=144*100:150=96%