Ответы и объяснения

2014-01-16T13:54:55+04:00
14. 135
задача №1 
а) ДНК:  ц-т-а-т-а-г-т-а-а-ц-ц-а
Ирнк  :   г-а-у-а-у-ц-а-у-у-г-г-у
структура белка :АСП-ИЛЕ-ИЛЕ-ГЛИ
Б) определим структура белка после выпадения 9-ого нуклеотида
ДНК: ц-т-а-т-а-г-т-а-ц-ц-а
иРНК:г-а-у-а-у-ц-а-у-г-г-у
структура белка: АСП-ИЛЕ-МЕТ
В)Ирнк  :   г-а-у-а-у-ц-а-у-у-г-г-у
  Трнк :ц-у-а,у-а-г,у-а-а,ц-ц-а.

Задача №2
структура белка : фен-вал-асп-глу-лей-цис.
Ирнк: у-у-у-г-у-г-г-а-ц-г-а-а-ц-у-у-у-г-ц
ДНК:  а-а-а-ц-а-ц-ц-т-г-ц-т-т-г-а-а-а-ц-г.