написати оксана викторивна татьяна павловна олександр григорович кирил олександрович в окличному видминку

2

Ответы и объяснения

2014-01-15T21:41:55+04:00
Оксано викторивно, татьяно павловно, олександре, григоровичу, кириле олександровичу.
2014-01-15T21:45:15+04:00
Оксано Вікторівно, Тетяно Павлівно, Олександре Григоровичу, Кириле Олександровичу.