Складіть рівняння окисно-відновних реакцій за наведеними схемами, використавши метод електронного балансу:
а)SO2+Br2+H2O --> H2SO4+HBr
б)Al+NaOH --> Na3AlO3+H2
в)NO2+O2+H2O --> HNO3

1

Ответы и объяснения

2014-01-15T15:06:05+00:00
2Al + 6NaOH = 2Na3AlO3 + 3H2
SO2 + Br2 + 2H2O = H2SO4 + 2HBr
4NO2 + O2 + 2H2O = 4HNO3