Допоможіть, будь ласка, зробити синтаксичний аналіз: Будь сіячем, і хай життя твоє насущий хліб, а не кукіль дає.

Чи то музики грать не вміли, чи він до танців не мастак.

1

Ответы и объяснения

2012-02-26T01:03:43+04:00

Будь сіячем, і хай життя твоє насущий хліб, а не кукіль дає.

Речення складне, окличне, спонукальне, складносурядне, (єднальні відношення, поєдн. сполучником І 1 частина з 2, а 2 з 3 - протиставні відношення, сполучн а)

1 реч. співвідносне з простим, односкладним, повним, стверджувальним, означувано-особовим, непоширеним, неускладненим реченням.

будь сіячем - присудок, вираж. дієсл. наказового способу, 2 особи однини, 1 дієвідм. та ім. ч.р., одн., в орудному відмінку, 2 відміни.

2 реч. співвідносне з простим, двоскл, неповним (пропущений присудок дає), стверджувальний, пошир., неускл.

життя - підмет, вираж ім с.р., одн., Називного відм., 2 відміни.

твоє - узгоджене означ, вираж присвійним займенником у Н.в.

хліб - прямий додаток, вираж ім. ч.р. одн. у З.в. 2 відміни

насущий - узгоджене означення, вираж. відносним прикметником твердої групи, у З.в.

хай - частка, не є членом речення

3 реч співвідносне з простим, двоскладним, неповним (пропущений підмет життя), заперечним, поширеним, неускладненим.

дає - підмет простий дієслівний, вираж. дієсловом дійсн. способу, майб часу, 3 особи однини, 1 дієвідміни.

кукіль - прямий додаток, вираж іменником ж.р. одн у З.в. 3 відміни

не - заперечна частка

хай - частка вияву бажання, наказу

 

Чи то музики грать не вміли, чи він до танців не мастак.

речення складне, неокл, розповідне, складносурядне із розділовим значенням (розділовий сполучник чи то...чи то)

1 реч співвідносне з простм, двоскл. повним, заперечним, непоширеним, неускладненим.

музики - пдмет, вираж ім. у множині у Н.в. 1 відміни

грать не вміли - складений дієслівний присудок, виражений дісл вміли - дійсного способу, мин. часу, 3 особи множини, 1 дієвідм. та дієсловом грать - інфінітив, 1 дієвідм.

не - заперечна частка (не є членом речення)

2 реч. співвідносне з простим, двоскладним, повним, заперечним, поширеним неускладненим реченням.

він - підмет, вираж особовим займенником 3 особи однини ч.р. у Н.в.

(не) мастак - простий іменний присудок, вираж іменником  ч.р. одн у Н.в., 2 відміни

не заперечна частка, членом реечення не є

(до) танців - непрямий додаток, виражений іменником у множині 2 відміни у  Р.в.

до - прийменник, членом речення не являється, або підкреслюється разом із додаток однією і тією ж лінією (пунктиром).

Нагадую як підкреслюємо члени речення:

 головні: підмет одна сплошна лінія, присудок - 2 сплошні

другорядні: додаток - пунктиром, обставина - крапка тере, означення - 1 хвиляста лінія

сполучники обводяться кружечком