Чотирма однаковима сивалками за 9 годин засияли 108 га ячменю.За скильки годин можно засияты 60га одниэю такою сивалкою

1

Ответы и объяснения