какими способами можно получить: а)азотную кислоту. б)ортофосфорную кислоту. в)хлороводную кислоту. НАПИШИТЕ УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ

1

Ответы и объяснения

2012-02-24T17:12:52+00:00

Вибач, але я буду писати на українській мові ! 

а) У промисловості - аміачним способом 3 стадіями: 1) 4NH3+5O2=4NO+6H2O;

2) 2NO+O2=2NO2; 3) 4NO2+2H2O+O2=4HNO3.

Дуговий спосіб-3 стадіями: 1)N2+O2=2NO; 2 та 3 стадія така ж сама як і в аміачному способі.

Лабораторний спосіб: 2KNO3+H2SO4=K2SO4+2HNO3.

б)Ca3(PO4)2+ H2SO4=CaSO4+2H3PO4;

   P2O5+3H2O=2H3PO4;

   3P+ 5HNO3+2H2O=3H3PO4+5NO

в) У промисловості-синтетичний спосіб добування з 2 стадій: 1) Синтез HCl

H2+Cl2=2HCl(газ); 2) утворений газ перекачують у поглинаючу башту, яка заповнена кислотоупорними кільцями і знизу подається HCl, а зверху Н2О. І утворюється розчин хлороводню.

У лабораторних умовах-сульфатним способом: 2NaCl+H2SO4=Na2SO4+2HCl(газ), утворений хлороводень розчиняють у воді і добувають хлоридну кислоту.