Знайсцi
назоуник
i у
назоуным,родным,давальным склонах. Абазначыць склон.Новая кнiга
прысвечана герою вайны. Аутар прыдумау цiкавую назву сваёй кнiзе. На пiнжаку
дзядулi унук убачыу
шмат медалёу. Малодшаму брату я магу шмат чаго цiкавага расказаць. Каля плота ляжау вялiкi рыжы сабака. Пецю было цiкава назiраць за рыбками. Настаунiца падзякавала
Надзейцы,Грышу,Вову,Наталлi.

2

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2014-01-14T20:44:24+04:00
Кніга(Н.скл.), Герою(Д. скл.), вайны(Р.скл.), аўтар(Н.скл.),кнізе(Д.скл.), дзядулі(Р.скл.), 
унук(Н.скл.),медалёў(Р.скл.),Брату(Д.скл.),плота(Р.скл.), сабака(Н.скл.),Пецю(Д.скл.),настаўніца(Н.скл), Надзейцы, Грышы, Вову, Наталлі (Д.скл.).
2014-01-14T21:04:05+04:00
Кнiга - н.скл.
герою - д.скл.
вайны - р.скл.
аўтар - н.скл.
кнізе - д.скл.
дзядулі - р.скл.
унук - н.скл.
медалёў - р.скл.
брату - д.скл.
плота - р.скл.
сабака - н.скл.
настаўніца - н.скл.
Надзейцы - д.скл.
Грышу - д.скл.
Вову - д.скл.
Наталлi - д.скл.