Дапамажыце, калі ласка, зрабіць фанетычную транскрыпцыю сказа: "Весная цеплая ноч толькі што апранула зямдю і раскідала свае таемныя чары, поўныя крыху смутнага хараства".
Вялікі дзякуй!

1

Ответы и объяснения

2014-01-12T19:24:15+04:00
[в' э с н а й' а   ц' о п л а й' а   н о ч   т о л' к' і   ш т о   а п р а н у л а   з' а м л' у   і   р а с к' і д а л а   с в а й' э   т а й' э м н ы й' а   ч а р ы   п о ў н ы й' а   к р ы х у   с м у т н а г а   х а р а с т в а]