Комментарий удален
да
Комментарий удален

Ответы и объяснения

2014-01-15T08:50:15+04:00
Атау септик гылым
Илик септик гылымнын
Барыс септик гылымга
Табыс септик гылымды 
Жатыс септик гылымда
Шыгыс септик гылымдан
Комектес септик гылыммен