Заполни пропуски глаголами can ,mast , mastnt!
1.******* you see the red light ? You ******* stop . You ******* go .
2. ******* you see the yellow light ? You ******wait .
3.******* you see the light ? You ****** go .

2

Ответы и объяснения

  • Участник Знаний
2014-01-11T14:04:11+00:00
2014-01-11T14:04:41+00:00