Запиши найбільше і найменше числа,які можна скласти із цифр 2,8,0,6 так,щоб кожна цифра зустрічалася в ньому тільки один раз.

1

Ответы и объяснения

2014-01-11T13:53:59+00:00