Ответы и объяснения

  • Minsk00
  • почетный грамотей
2014-01-11T10:44:14+04:00
X³ + 3x² - 25x - 75 = 0
x²(x + 3) - 25(x + 3) =0
(x + 3)(x² - 25) = 0
(x + 3)(x - 5)(x + 5) = 0
x+3=0      x-5=0      x+5=0
x1=-3        x2=5      x3=-5
Ответ:-5;-3;5
2014-01-11T10:45:16+04:00
x^3+3x^2-25x-75 =0
разделим на (х-3)
x^3+3x^2-25x-75 = \left(x+3\right) \left(x^2-25\right)
разложим на множители
x^2-25 = \left(x+5\right) \left(x-5\right)
тогда получаем уравнение
 \left(x+5\right) \left(x-5\right)(x+3)=0
из этого уравнения видно корни, которые равны
 x_{1}=-5;  x_{2}=5;  x_{3}=-3

Ответе:  x_{1}=-5;  x_{2}=5;  x_{3}=-3