Составьте мини сочинение на тему "как ты встретил новый год" на каз.языке

1
А если я напишу на русском а ты переведёшь?
ок

Ответы и объяснения

2014-01-09T19:17:54+00:00
Мен Жана жылды оз отбасымнын ортасында карсалдым. Осы кунди коп уакыт кутип, жаксылап дайындалдык. Уакыт он екиге келгенде теледидардан кажетти каналды косып Елбасымыздын жылы куттыктарын тындап карсалдык. Сол кезде ишимнен бакытты болдым, себеби, сол кез оте гажап болды, баримиз бирге жане бакытты отбас болып отырдык. Елбасы сойлеп болган сон, баримиз бакалдарымызды согып, тилектер айттык. Отбастарынызды багаландар, себеби, олар ен жакын адамдар осы омирде. (Только здесь заднеязычных букв нет, ибо у меня нет каз.букв здесь)