высота прямого кругового цилиндра равна 5 см ,а радиус его основания 6 см .вычислите длину диагонали осевого сечения цилиндра

1

Ответы и объяснения

2012-02-20T20:42:14+00:00

В прямом цилиндре твірна і висота однокові, а осьовий переріз прямокутник, в якому твірна це сторона, ділимо переріз діоганаллю отримуємо трикутник прямокутний, один катет 5, інший це 2R=12, за теоремою Піфагора квадрат діоганалі=25 + 144=169, діагональ=13.Все